E-poe tingimused

USIN-TR OÜ (registrikood 10501281, KMKR nr. EE100440735), aadress Tehase 1, Keila, Harjumaa 76605) edaspidi nimetatud Müüja, ja kauba tellija edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:

Tellides e-poest, tuleb tellimus esitada vähemalt 72 tundi (3 päeva) varem kella 11.00 ni. Näiteks, kui soovite tellimuse kätte saada reedel, tuleb
tellimus esitada hiljemalt teisipäevaa hommikul 11.00-ks. Sellega saame Teile garanteerida õigeaegse tellimuse vastuvõtu ja täitmise.

1. Üldsätted

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab tooteid edaspidi nimetatud Kaup, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele.
1.2. Ostja esitab tellimuse Usin-TR OÜ internetipoe tellimislehe vormistamisel vastavalt tellimisjuhendile.
1.3. Tellimusi on võimalik esitada külalisena või püsikliendina. Püsikliendiks registreerumisel loob Ostja kasutajakonto, kuhu sisestab nõutavad isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, postiindeks, linn/asula, maakond, telefoninumber, e-posti aadress).
1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Usina netipoe vahendusel kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kaup /Hind

2.1. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.2. E-poe  soodushinnad on kuvatud  põhimõttel täishind maha kriipsutatud ja soodushind maha tõmmatud täishinna kõrval.
2.3. Interneti teel tellides sooduskampaania hindadega kaupa e-poest hilisemaks kuupäevaks, kehtivad soodushinnad.
2.4. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda pisut tegelikust tootest.

3. Tasumine

3.1. Ostja tasub e-poe tellimuse eest MONTONIO kaudu pangalingiga. Meil saab maksta läbi Swedbanga, SEB Panga, LHV Panga, Luminor Panga, COOP Panga, , Citadele, Revolut ja N26.
3.2. Tellimusi väljastab USIN-TR OÜ E-R 10.00- 18.00-ni , L 10.00- 17.00 Usina esinduspoe letist Keila, Tehase 1 ning pühapäeval Usina tootmishoone laost (kontakt: +372 67 80 234).
Kui  kauba kättesaamise soov on varem kui kell 10.00 siis kindlasti tellimuse esitamisel seda ka mainida ja kokku leppida.
3.3. Tellimusi väljastab USIN-TR OÜ E-R 9.30-19.00; L 10.00-19.00; P 10.00-15.00 Usina Tallinna esinduspoe letist aadressil Tammsaare tee 92, Mustamäe.

4. Ostust taganemine

4.1. Kui Ostja soovib tellimust tühistada, siis teavitab ta sellest viivitamatult Müüjat telefoni teel 5140120 või 6780234, kuid mitte hiljem kui 1 päev ette enne kella 11.00.
4.2. Kui taganemis soov  jõuab Müüjani hiljem,  siis kaotab Ostja taganemisõiguse ning on kohustatud kauba eest tasuma vastavalt tellimuse kinnituses märgitud summale.
4.3. Kuna tegu on toidutootmisetevõttega ning kiiresti rikneva kaubaga, siis ei saa toiduohutusest tulenevatel põhjustel Müüja võimaldada lühemat taganemise aega.

5. Müügigarantii

5.1. Tellitud Kaup peab vastama kehtestatud kvaliteedinõuetele ja standarditele. Vastutus kauba kvaliteedi eest lasub Müüjal.
5.2. Tootja tehnilisi tingimusi mõistavad pooled kui toodete kirjeldust VÕS paragrahv 226 mõttes.
5.3. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba asendamist.
5.4. Reklamatsioonid(kaebused) kauba koguse osas tuleb esitada Müüjale koheselt kauba üleandmisel.
5.5. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutusele võttu, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul e-posti aadressile info@usin.ee.
5.6. Kui põhjendus ei laekunud tähtaegselt, siis läheb vastutus kauba kvaliteedi või koguse eest lõplikult üle Ostjale, kusjuures näidatud ostuhind vaidlustamisele ei kuulu.
5.7. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba originaalpakendi, probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon). Ostja võib pretensioonialuse Kauba saata tähituna Müüja aadressil Tehase 1, Keila, Harjumaa, 76605.
5.8. Müüja tellib pretensioonialuse Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse Kaubaga siis on Ostjal õigus saada tasuta asendus. Defektse kauba eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga vaid Kauba kasutamisel rikuti säilitustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. E-poe www.usin.ee isikuandmete vastutav töötleja on Usin-TR OÜ, registrikoodiga 10501281, Tehase 1, Keila, 76605.

6.2. Töödeldavad isikuandmed on (ettevõtte) nimi, kontakttelefon, e-posti aadress, pangakonto number.

6.3. Isikuandmeid töödeldakse Ostja tellimuse haldamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse Ostjale maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, kontakttelefon, (ettevõtte) nimi kasutatakse, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. 

6.4. Isikuandmeid edastatakse e-poe klienditoele (info@usin.ee) ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

6.5. E-poe kliendikonto sulgemisel kliendi soovil (teavitada aadressil info@usin.ee) kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

7. Vastutus

7.1. Ostja ja Müüja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest, kui kahju on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Lõppsätted

8.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
8.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi Kohtusse.